Gwasanaeth Ail-fwcio Brechlyn COVID-19

Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth hwn os oes gennych apwyntiad brechlyn COVID-19 yfori neu thu hwnt yng Nghymru a’ch bod wedi derbyn llythyr neu neges destun gan Bwrdd Iechyd yn eich gwahodd i ddefnyddio’r gwasanaeth yma mewn perthynas ag apwyntiad brechlyn COVID-19 penodol.

Gellir defnyddio’r Gwasanaeth Archebu Brechlyn i:

  • newid eich apwyntiad brechu
  • canslo eich apwyntiad brechu
  • stopio derbyn gwahoddiadau apwyntiad Brechu COVID-19 yn y dyfodol.

Byddwn yn gofyn rhai cwestiynau i chi i cadarnhau eich apwyntiad ac yn gofyn i chi ddewis apwyntiad newydd yn eich ardal.

Gwybodaeth: :

Nid yw NHS Login ar gael yn Gymraeg ar hyn o bryd

Trwy ddefnyddio'r gwasanaeth hwn rydych chi'n cytuno i'n telerau defnyddio a'n polisi preifatrwydd.