Cwcis ar Gwasanaeth Ail-fwcio Brechlyn Cymru

Ffeiliau bach ar eich ffon, tablet neu cyfrifiadur sy’n cael ei storio wrth ymweld â gwefan yw cwcis.

Maent yn cadw gwybodaeth ar sut rydych yn defnyddio’r wefan. Gellir troi rhai ohonynt ar neu i ffwrdd..

Mae Gwasanaeth Ail-fwcio Brechlyn COVID-19 ond yn storio cwcis sy’n hanfodol i wneud i’r wefan weithio’n iawn. Mae hyn yn golygu na ellir eu diffodd..

Ni fedrwn eich adnabod gan y cwcis ar pecyn prototeip NHS.UK.

Mae angen cwcis fel bod y wefan yn gallu gweithio

Mae cwcis yn cael ei ddefnyddio ar y pecyn prototeip NHS.UK
Enw Pwrpas Yn dod i ben
.AspNetCore.Antiforgery.UW1L6eHWHp0 Atal ymosodiadau Ffugio Cais Traws-Safle (XSRF/CSRF) yn yr ap 20 munud
.AspNetCore.Session Olrhain a nodi ceisiadau o un porwr 20 munud
.AspNetCore.Cookies Dilysu 10 munud
.AspNetCore.CookiesC1 Dilysu asp 10 munud
.AspNetCore.CookiesC2 Rhannu dilysu ar gyfer awdurdodi 10 munud
.AspNetCore.Culture Cofio dewis iaith defnyddwyr 1 blwyddyn